Smernice za dijagnostiku plućnog tromboembolizma

PULMONARY THROMBOEMBOLISM: DIAGNOSTIC RECOMMENDATIONS

Jadranka Vučićević-Trobok, Biljana Bogdanov, Miroslava Trifković
Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica

SAŽETAK

U radu su prikazane najnovije smernice za dijagnostiku plućnog tromboembolizma prema preporukama Britanskog Torakalnog Društva (BTS) iz 2003, kao i prema preporukama grudnih lekara Američkog koledža (ACCP) iz 2004. i Evropskog Udruženja Kardiologa sa Evropskim Udruženjem Pulmologa (ESC + ERS) iz 2000 god. Dijagnostika plućne embolije (PE) je ponekad vrlo teška, i danas u svetu veliki broj PE ostaje za života neprepoznat. Simptomatologija i klinička slika PE može da imitira i druge bolesti, ali sumnja na PE i prisustvo faktora rizika obavezuje da se odmah započne dijagnostika. Polazimo od procene kliničke verovatnoće za PE na: malu, srednju i veliku. Određivanje D- dimera je sledeći korak u dijagnostičkom algoritmu PE. Potom treba raditi Duplex scan vena donjih ekstremiteta, perfuzionu i ventilacionu scintigrafiju pluća, ehokardiografiju i kompjuterizovanu plućnu angiografiju (CTPA).

Ključne reči: plućni embolizam, klinička verovatnoća, dijagnostički algoritam

SUMMARY

The paper brings the latest recommendations for diagnosing pulmonary embolism (PE), as defined by the British Thoracic Society (BTS) in 2003, American College of Chest Physicians (ACCP) in b2004, and European Society of Cardiology and European Respiratory Society (ESC + ERS) in 2000. The diagnosis of pulmonary thromboembolism is sometimes very difficult to establish. Even nowadays, a great number of PE worldwide remains unrecognized during patients' lifetime. The symptomatology and clinical presentation of PE can sometimes imitate other diseases, but the presence of risk factors and suspicion of PE are indications for initiating the diagnostic procedure. The starting point is to assess the clinical probability of mild, moderate or severe PE; D-dimer testing is the next step in the diagnostic algorithm, to be succeeded by Doplex scanning of low extremity veins, perfusion and ventilation scintigraphy of the lungs, echocardiography and computerized pulmonary angiography (CTPA).

Key words: pulmonary embolism, clinical probability, diagnostic algorithm

Prim. dr Jadranka Vučićević-Trobok,
Odeljenje za tromboemboliju pluća, Klinika za urgentnu pulmologiju,
Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica