Resekcija i rekonstrukcija traheje sa sleeve resekcijom desnog gornjeg plućnog režnja zbog karcinoida bronha - prikaz slučaja

RESECTION AND RECONSTRUCTION OF THE TRACHEA BIFURCATION WITH SLEEVE RESECTION OF THE RIGHT UPPER LOBE IN PATIENTS WITH LUNG CARCINOID TUMOR

Miloš Koledin, Dejan Ilinčić, Dejan Đurić, Milorad Bijelović, Mišel Milošević, Ivan Kuhajda, Radmila Čikara, Zdravko Kosjerina
Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica

SAŽETAK

U radu je prikazan slučaj pacijenta starog 35 godina sa preoperativno dokazanim karcinoidom u desnom gornjem glavnom bronhu sa zahvatanjem traheobronhijalnog ugla. Tumor je sleeve resekcijom desnog gornjeg režnja i rekonstrukcijom bifurkacije traheje u celosti odstranjen uz resekcione površine bez tumora. Tri meseca nakon operacije endoskopski je potvrđena zadovoljavajuća rekonstrukcija bifurkacije traheje sa anastomozom intermedijarnog bronha i medijalnog zida levog glavnog bronha.

Ključne reči: karcinoid bronha, sleeve, bifurkacija traheje, rekonstrukcija

SUMMARY

This is a case report of a 35 year-old patient with a carcinoid lung tumor localized in the orifice of the bronchus for the right upper lung lobe, which also involved the main right bronchus with the tracheobronchial angle. The tumor was completely removed applying a sleeve-resection of the right upper lobe and resection and reconstruction of the trachea bifurcation.

Key words: carcinoid tumor, sleeve-resection, trachea bifurcation, reconstruction

Ass. dr sci. med. Miloš Koledin,
Klinika za grudnu hirurgiju,
Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica