Pneumon 42, 2005  >>  Uvodnik

Reč urednika

WORD OF EDITOR IN CHIEF

Slobodan Pavlović
Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica

Dragi čitaoci,

Na osnovu intenziteta i dinamike priliva radova za ovaj broj, može se sa zadovoljstvom zaključiti da interesovanje za "Pneumon" raste, kao izraz želje autora da svoje rezultate, zapažanja i iskustva prenesu čitalačkoj publici, koju predstavlja ne samo pulmološka, nego i šira stručna javnost.

Svakako da je veoma dobro što se u referatima razmatra široki spektar medicinskih problema, iz dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih uglova.

Takođe, raduju i informacije o implementaciji internacionalnih Projekata, koje govore o povratku u svetske stručne tokove.

Uredništvo časopisa ima punu svest o značaju visine vrednovanja "Pneumona" u celini, a kroz to i svih članaka u njemu, kao konstitutivnih delova. U tom smislu su preduzete aktivnosti, da se obezbedi indeksacija preko nadležnog borda (Bethesda, Maryland, USA), ali procedura je složena (vrlo zahtevna) i dugotrajna. Ovo je razumljivo zbog visine kriterijuma, jer na svetu već izlazi 13 000 bio-medicinskih glasila

Kontinuitet izlaženja je jedan od elementarnih uslova za uspeh na ovom planu, tako da je poziv za saradnju stalno otvoren.

S poštovanjem,

Prof. dr Slobodan Pavlović

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica