Pneumon, Originalni izveštaji plućne funkcije dizajnirani u Jeger softveru v4.52i za impulsnu oscilometriju, spirometriju i telesnu pletizmografiju
Pneumon 43, 2006  >>  Opšti pregled

Originalni izveštaji plućne funkcije dizajnirani u Jeger softveru v4.52i za impulsnu oscilometriju, spirometriju i telesnu pletizmografiju

Original lung function reports v4.52i for impulse oscillometry, spirometry and body plethysmography as designed in the Jaeger's software

Dragan Koruga
VMC Novi Sad-Petrovaradin

SAŽETAK

Unazad tri decenije tehonologija aparata za merenje plućne funkcije je brzo napredovala zahvaljujući razvo­ju softvera. Prvi softver kompanije Jaeger je napravljen pre 35 godina. Softver je važan kod spirometrije, telesne pletizmografije, impulsne oscilometrije, difuzije, i drugih metoda. Najnoviji Jaeger programi sadrže veliki broj standaradno dizajniranih izveštaja plućane funkcije za spirometriju, telesne pletizmografiju i impulsnu oscilometriju kod uobičajenih merenja kao i kod bronhodinamskih testiranja. Novi dizajnirani izveštaji, sadrže zadate parametre, njihove vrednosti, nove kalkulacije istih kao i grafičke prikaze po izboru. Cilj pravljenja novih izveštaja je da postojeće standaradne izveštaje dopuni i formuliše tako da bi se lakše analizirali i uštedeli na vremenu tokom testiranja. Programi Jegera kao što je V4.52i nude široku lepezu mogućnosti pravljenja novih protokola. Naše redizajniranje i dopuna postojećih protokola se odnosi na stan­daradni izveštaj za merenja impulsnom oscilometrijom, kao i za protokole za bronhodinamska testiranja.

Ključne reči: izveštaj, softver, spirometrija, impulsna oscilometrija, telesna pletizmografija, bronhopro­vokativni test, bronhodilatatorni test

SUMMARY

Great technological advances of lung function measuring instruments evidenced over the last three decades are largely due to the software development. The first Jaeger's software was designed 35 years ago. The software is rather important in spirometry, body plethysmography, impulse oscillometry, diffusion and other measure­ment methods. The latest Jaeger's programmes include a great number of standardized lung function reports for spirometry, body plethysmography and impulse oscillometry in routine testing, as well as in bronchodynam­ic measurements. The newly designed reports include the measured parameters, their values and their new cal­culations, as well as the selected graphical presentations. The objective of new reports' designing has been to complement the standard reports and reformulate them in order to provide less time-consuming tests and their easier interpretation. The Jaeger's programme V4.52i provides a variety of possibilities for designing new pro­tocols. The redesigning and amending of the existing protocols we have ourselves done applies to standard reports for impulse oscillometry measurements, as well as to bronchodynamic test protocols.

Key words: report, software, spirometry, impulse oscillometry,. body plethysmography, bronchial inhala­tion challenge, bronchodilation challenge


dr Dragan Koruga
VMC Novi Sad-Petrovaradin, dkoruga@neobee.net
 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica