Pneumon, Preoperativna funkcionalna procena rizika plućnih resekcija kod pacijenata sa karcinomom pluća
Pneumon 43, 2006  >>  Kretanja u pulmološkoj praksi

Preoperativna funkcionalna procena rizika plućnih resekcija kod pacijenata sa karcinomom pluća

Preoperative functional assessment of pulmonary resection risks in patients with lung cancer

Dejan Ilinčić, Miloš Koledin, Milorad Bijelović
Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica

SAŽETAK

Hirurška resekcija je još uvek najefikasniji tretman za pacijente sa operabilnim nemikrocelulernim karci­noma pluća. Nakon plućne resekcije postoperativna plućna funkcija se smanjuje. Populacija koja boluje od plućnog karcinoma često ima pridružene plućne bolesti i smanjenu sposobnost da toleriše dalji gubitak plućne funkcije. Pored određivanja indikacija za terapeutsku hiruršku intervenciju, neophodno je proce­niti da li pacijent može da podnese potrebnu proceduru. Cilj preoperativne funkcionalne procene, je da se identifikuju pacijenti kod kojih je rizik perioperativnih komplikacija i dugotrajne nesposobnosti nakon plućnih resekcija neprihvatljivo visok. Publikovane preporuke pomažu u određivanju redosleda testova, u cilju omogućavanja hirurške resekcije što većem broju pacijenata.

Ključne reči: preoperativna procena, plućna funkcija, plućna resekcija, karcinom pluća

SUMMARY

Pulmonary resection still represents the treatment of choice in patients with an operable non-small-cell lung cancer. The postoperative lung function decreases after the resection. Lung cancer patients usually have concomitant pulmonary disorders and diminished tolerance to further lung function loss. It is there­fore necessary to perform preoperative assessment of both the indications for curative lung resection and patients' tolerance of the surgical procedure to be applied. The preoperative functional assessment is aimed at identifying the patients with unacceptably high risks of perioperative complications and long-term post­surgical disability. The published recommendations help determine the sequence of assessment tests in order to select as many patients as possible for lung resection.

Key words: preoperative assessment, lung function, lung resection, lung cancer


dr Dejan Ilinčić
Klinika za grudnu hirurgiju, Institut za plućne bolesti, 21204 Sremska Kamanica
 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica