Pneumon, Pouzdanost CT nalaza u planiranju operativnog tretmana bolesnika sa tumorom pluća
Pneumon 43, 2006  >>  Originalni radovi

Pouzdanost CT nalaza u planiranju operativnog tretmana bolesnika sa tumorom pluća

Confidence of ct scan in planning surgical treatment in patients with lung tumors

Janičić Dušan1, Latinović Ljiljana2, Živka Eri3
1 Klinika za specijalne hirurške djelatnosti, KC Banja Luka
2 Zavod za patologiju, KC Banja Luka
3 Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica

SAŽETAK

Radiologija tradicionalno ima značajnu ulogu u dijagnostici i planiranju hirurškog tretmana pacijenata obolelih od tumora pluća. Cilj rada je bio da se procijeni pouzdanost preoperativnog CT nalaza i mogućnost planiranja operativnog tretmana obolelih od tumora pluća. Za svakog pacijenta pojedinačno je planiran hirurški tretman na osnovu bronhoskopskog nalaza i procene proširenosti tumora prema CT nalazu. Intraoperativni nalaz je poređen sa preoperativno načinjenim radiološkim stejdžingom. Rezultati rada se odnose na trogodišnji period grupe od 97 pacijenata kod kojih je preoperativno potvrđena dijagnoza tumora transtorakalnom iglenom biopsijom ili biopsijom urađenom u toku bronhoskopije. Studijom je nađeno da je pouzdanost CT-a kod procene zahvaćenosti limfnih čvorova 64,27%, kod pacijenata sa uvećanim limfnim čvorovima, a svega 10,28% pozitivnih kod pacijenata koji nisu pokazivali znake limfadenopatije. Maligni izliv je primenom CT-a potvrđen u 100% slučajeva, veličina i proširenost tumora u 87%, a prisustvo tumorske infiltracije u zid grudnog koša je potvrđena u 33,33% pacijenata. Uprkos svim ograničenjima koje ima radiološki stejdžing, T nalaz predstavlja inicijalni korak u planiranju i redosledu hirurških postupaka u tretmanu obolelih od tumora pluća.

Ključne reči: tumori pluća, CT, hirurški tretman

SUMMARY

Radiology has traditionally played a crucial role in the evaluation and follow-up of patients with lung cancer. The study was aimed to evaluating CT scan as first step in planning surgical treatment in patients with lung tumors. Surgical treatment was applied individualy for such patient and was compared with intraoperative finding. We present group of 97 patients in three years period with confirm diagnosis of lung tumor with FNAB and bronhoscpic evaluation. CT scan accurately predicted, in our patients, nodal involvment in 64.27%, malignant effusion in 100%, tumor status in 87% and 33.33% chest wall involvment. If CT detected no enlarged nodes the risk of finding positive nodes at surgery was 10.28%. In spite of limitations, radiologic evaluation remines an important step in the treatment of the lung cancer, particullary in its role of providing road map for the surgeon.

Key words: lung cancer, CT, surgical treatment


dr Dušan Janičić
Klinika za specijalne hirurške djelatnosti, KC Banja Luka
 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica