Pneumon 31, Okt-Dec, 1993 PDF 1,5 MB

ORIGINALNI RADOVI

P-pulmonale u elektrokardiogramu bolesnika s hroničnim opstruktivnim plućnim bolestima

Tinka Labrović, Branislav Perin, Vesna Kuruc

Histomorfologija tuberkuloze i sarkoidoze u bronhobiopsijama

Zdravko Kosjerina

Morfologija granuloma kod egzogenog alergijskog bronhioloalveolitisa

Zdravko Kosjerina, Vesna Kosjerina

Histologija pluća u mitralnoj stenozi

Zdravko Kosjerina, Vesna Kosjerina

Rane postoperativne plućne komplikacije kod bolesnika sa i bez prethodnog plućnog oboljenja

Nevena Gačić, Tomislav Jovanović, Vesna Škodrić, Ranđel Petrović, Marica Bašić Dragana Vujadinović

Značaj vršnog protoka (peak flow-a) u terapiji hroničnih opstruktivnih bolesnika

Ružica Beljanski-Čonkić, Vesna Kume

Klinički i radiološki aspekti pneumonija lečenih toko m 1992. godine u Institut u za plućne bolesti i tuberkulozu, Sremsk a Kamenica

Slavica Obradović-Anđelić, Nada Aranicki, Božidar Anđelić, Biljana Bogdanov Đurđica Radaković, Stoja Krunić, Svetlana Jovanović

Tuberkuloza pluća i diabetes mellitus lečenih u Institutu 1992. godine

Đurđica Radaković, Mirjana Dickov, Vesna Kuruc , Borislava Lovodić-Sivčev, Vesna Kosjerina

OPŠTI PREGLED

Radijacioni pneumonitis

Jelena Stanić, Živka Eri, Branislav Perin

Patofiziologija i farmakoterapija bola kod malignih oboljenja

Božidar Kozić, Branislav Perin

Autonomni nervni sistemi neurotransmiter i u bronhijalnoj astmi

Ružica Beljanski-Čonkić, Vesna Kuruc

Uticaj gojaznosti na disajne organe

Đorđe Tabori

Epidemija Q groznice u Stapani 1991/1992. godine

Eva Panić

PRIKAZI SLUČAJEVA

Kardiomiopatija izazvana antitumorskim antibioticima

Nada Vasić, Gordana Radosavljević, Dragana Jovanović, Vesna Kačar, Lucija Rajner

Sarkoddoza mokarda

Nada Vasić, Olga Đurić, Dragica Pešut, Svetlana Krstić

Herpes simpleks pneumonija

Biljana Zvezdin, Živka Eri, Jelena Stanić

Tuberkuloddna forma aspergiloze pluća s metastatskim apscesom u malom mozgu

Slavica Obradović-Anđelić, Nada Aranicki, Aleksandar Milovančev, Živka Eri, Svetlana Jovanović

AKTUELNI PROBLEMI

Epidemiologija astme u opštini Zrenjanin od 1980. do 1993. godine

Milica Dautović, Gaja Pozojević

Morfologija granuloma kod granulomatoznih oboljenja

Zdravko Kosjerina, Vesna Kosjerina

IZVEŠTAJ SA KONGRESA

Prvi miting menadžera za tuberkulozu za istočnu Evropu i bivši Sovjetski Savez održan u Varšavi juna 1994. godine

Olga Đurić

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica