Pneumon 32, Okt-Dec, 1994 PDF 1,8 MB

UVODNIK

Prevencija karcinoma bronha. Da li je moguća?

Tamara Žikić

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Uticaj pušenja cigareta na difuzijski kapacitet pluća u asimptomatičnih pušača

Saša Lučić

Korelacija vrednosti nekih spirometrijskih parametara i parametara pletizmografije celog tela kod bronho-op-strukcijskih bolesnika

Saša Lučić, Branislav Perin, Božidar Anđelić, Žita -Major-Zoričić, Dušica Stanojev, Svetlana Jovanović

ORIGINALNI STRUČNI RADOVI

Disfunkcija kičmenog stuba kod hroničnih opstrukcijskih plućnih bolesnika

Ružica Beljanski-Čonkić, Vesna Kuruc, Emilija Nikolić

PRETHODNA SAOPŠTENJA

Uticaj različitih frekvencija pulsirajućeg elektromagnetnog polja na respiracijski status bolesnika s globalnom plućnom insuficijencijom usled hronične opstrukcijske bolesti pluća, ocenjivan klasičnim i nekim novouvedenim parametrima gasne analize krvi

Branko Milićević, Tamara Žikić, Miroslava Petrović, Božidar Anđelić, Ružica Beljanski-Čonkić, Dezso Szep, Vesna Kuruc, Biljana Božić, Đorđe Tabori

PREGLEDNI ČLANCI

Indikacije za bronhoskopiju

Mirna Đurić, Tamara Žikić

Bovina tuberkuloza sada i u budućnosti

Gordana Bojić-Miličević, Tamara Žikić, Branko Miličević

Akutni medijastinitis

Mirna Đurić, Tamara Žikić

Pleuropulmonalna oštećenja u uremijskom sindromu i u bolesnika na hemodijalizi

Željko Dobrić, Olga Najić, Tatjana S. Jurić

PRIKAZI SLUČAJEVA

Fantom tumor pluća

Dušan Burković, Olga Đurić, Borisav Stanić

Traheobronhomgalia Mounier-Kuhn sindrom. Prikaz 4 slučaja

Slobodan Aćimović, Dragoljub Popović, Vladimir Mrđa, Momčilo Ninković

Ehokardiografska dijagnoza miksoma leve pretkomore

Olga Najić

Pleuralni izlivi pankratičnog porekla

Željko Dobrić, Olga Najić, Jovo Katić

AKTUELNI PROBLEMI

Dijagnostički algoritam kod tuberkuloze

Slobodan Pavlović, Vesna Kuruc, Đurđica Radaković

PRIKAZ KNJIGE

"Jean-Francois Mollard: Pre-analytical considerations in pH/blood gas analysis (predznanja neophodna za pravilno izvođenje gasnih ana-liza krvi), Schaffhausen/Switzerland, AVL medical instruments, 1994:43"

Branko Miličević

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica