Pneumon 33, Jan-Sept 1995 PDF 850 kB

UVODNIK / EDITORIAL

Pušenje: Uloga lekara pulmologa u prekidu pušenja bolesnika / Smoking: The pulmonary physicians's role in the smoking cessation

Đorđe Tabori

ORIGINALNI STRUČNI RADOVI / ORIGINAL PROFESSIONAL PAPERS

Školska deca i pušenje / Schoolchildren and cigarette smoking

Saša Lučić, Branislav Perin

Stanje bolesnika lečenih od tuberkuloze pluća u periodu 1990 1995. na grudnom odeljenju bolnice Sombor / Health condition of patients with lung tuberculosis treated at the chest department in Sombor in the period 1990—1995

Jovanka Andrić, Aleksandra Ogrizović-Ponjević

Klinička značajnost ventilacijskih parametara plućne funkcije i transfer faktora kod sarkoidoze pluća / Clinical importance of ventilatory parameters of lung function and transfer factor in pulmonary sarcoidosis

Gaja Pozojević, Milica Dautović

PREGLEDNI ČLANCI / REVIAL ARTICLES

Oštećenja respiratornog sistema izazvana akutnom inhalacijom hlora / Respiratory damages caused by acute chlorine exposure

Marija Mitić-Milikić, Miodrag Vukčević, Vesna Stanković, Ljudmila Nagorni-Obradović

Onkogeni u oatogenezi karcinoma bronha / Oncogenes in lung cancer pathogenesis

Marija Kakaš, Đerđi šarić

Plućna granulomatoza Langerhansovih ćelija (Histiocitoza X) / Pulmonary Langerhans' cell granulomatosis (Histiocytosis X)

Biljana Zvezdin, Živka Eri, Branislav Đurić

Syndroma Goodpasture / Goodpasture syndrome

Biljana Zvezdin, Živka Eri, Slavica Obradović-Anđelić, Slavenka Vodopivec

PRIKAZ SLUČAJEVA / CASE REPORTS

Plućni sekvestar / Pulmonary sequestration

Lidija Vrtunski-Mora, Mladen Stanić, Živka Eri

AKTUELNI PROBLEMI / CURRENT ISSUES

Zašto se počinje i nastavlja s pušenjem? (Neke mogućnosti borbe protiv epidemije pušenja) / Why do people start and continue smoking? (Some possibilities of the campaign against smoking habit)

Gordana Bojić-Miličević, Momir Mikov, Marica Mikov, Branko Miličević

IZ PRAKSE ZA PRAKSU (Zapažanje, mišljenje, problemi) / FROM THE PRACTICE (Observations, opions, problems)

Karcinom bronha na području Sjenice u periodu 1989 1994. godina i moguća etiologija / Lung cancer detection in the predominantly rural region of Sjenica and some possible etiological factors

Isma Gašanin

Pregled rada prijemno-ambulantne službe Instituta za plućne bolesti i tbc u toku jednog meseca / Activities of the admission pulmonary unit of the Institute of lung diseases in Sremska Kamenica: A review

Tinka Labrović

ISTORIJA MEDICINE / HISTORY OF MEDICINE

Meka moja sećanja na istorijat izgradnje Instituta za Tuberkulozu u. Sremskoj Kamenici / Some personal recollections of the Building of the Institute of tuberculosis — now Institute of lung diseases in Sremska Kamenica

Savo Vujić

PRIKAZ KNJIGE / BOOK REVIEW

"Akutna stanja u pulmologiji" - Urednik: Vesna Bošnjak-Petrović / »Acute conditions in pulmonology« — Edited by: Vesna Bošnjak-Petrović

Zorana Vasiljević, Dragan Micić

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica