Pneumon 46, 2009 PDF 2,0 MB

opšti pregled

Virus influence A(H1N1) novi pandemijski podtip virusa influence A

Prof. dr Vera Jerant- Patić

Vitalno ugrožena deca obolela od influence A (H1N1)

Aleksandra Doronjski, Vesna Stojanović i Slobodan Spasojević

Morfološke karakteristike pluća kod obolelih od virusa infuence A H1N1

Dejan Vučković

Kliničke karakteristike teške forme H1N1 infekcije

Ilija Andrijević, Marija Kojičić, Ljiljana Andrijević, Jovan Matijašević, Dušanka Obradović, Blagica Mihajlović, Miloš Stojanović

Principi lečenja bolesnika sa teškom formom H1N1 infekcije na odeljenju poluintenzivne nege

Obradović Dušanka, Sević-Joveš Biljana, Gmizić-Sovilj Stanislava, Andrijević Ilija, Kojičić Marija, Gavrilović Srđan, Stojanović Miloš

(Ne) specifičnosti radiološkog nalaza kod bolesnika sa teškom formom H1N1 infekcije

Miloš Stojanović, Dušanka Obradović, Tatjana Bošković, Ilija Andrijević

Karakteristike i ishod lečenja obolelih od influence A H1N1 u Jedinici intenzivne nege Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici

Uroš Batranović, Srđan Gavrilović, Marija Kojičić, Branislav Kovačević, Saša Milić, Jovan Matijašević, Srđan Stefanović, Marijela Potić, Čaba Šanta

prikaz slučaja

Teško pogoršanje astme uzrokovano infekcijom virusom influence A H1N1 -Prikaz slučaja

Marija Kojičić, Ilija Andrijević, Dušanka Obradović, Uroš Batranović, Ivan Kopitović, Stanislava Sovilj, Biljana Joveš-Sević, Srđan Gavrilović, Miloš Stojanović

Teška forma pneumonije izazavane influenza a H1N1 virusom kod hroničnog plućnog bolesnika - prikaz slučaja

Biljana Joveš Sević, Dušanka Obradović, Stanislava Sovilj-Gmizić, Ilija Andrijević, Aleksandra Ćirić, Marija Kojičić

Akutni respiratorni distres sindrom uzrokovan H1N1 influencom a prikaz slučaja

Stanislava Sovilj- Gmizić, Dušanka Obradović, Biljana Joveš Sević, Ilija Andrijević, Aleksandra Ćirić, Marija Kojičić, Srđan Gavrilović, Dejan Vučković

Teška forma pneumonije izazavane influenza a H1N1 virusom kod trudnice u 33 nedelji trudnoće - prikaz slučaja

Srđan Gavrilović, Branislav Kovačević, Jovan Matijašević, Uroš Batranović, Čaba Šanta, Srđan Stefanović, Bojan Zarić

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica