Obaveštenje

Prof. dr Nevena Sečen
Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica

Na Medicinskom fakultetu u Amfiteatru Odseka za farmaciju u subotu, 4. 12. 2004. održali su predavanja renomirani gosti iz Nemačke - Prof. dr Georgios-a Stamatis-a, grudni hirurg, Direktor Ruhrlandklinik, Essen, Nemačka i OA dr sci. med. Wilfried-a Eberhardt-a, Načelnika hemoterapije na Univerzitetskoj klinici u Essen - u, West Deutsch Tumor Zentrum, Nemačka.

Teme predavanja su bile: "Combined multimodality treatment of non small cell lung cancer - NSCLC" i " Current concepts in the treatment of small cell lung cancer - SCLC" (OA dr sci med Wilfried Eberhardt) i "Multimodality treatment of malignant mesothelioma" i "Surgical problems in multimodality concept for stage IIIa/IIIb lung cancer disease" (Prof. dr Georgios Stamatis). Nakon predavanja bila je jednočasovna diskusija koja je se odvijala na obostrano zadovoljstvo i slušalaca i predavača.

Na sastanku su bili prisutni plumolozi, pulmolozi - onkolozi i grudni hirurzi iz Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici i Beogradu, kao i pulmolozi Grudnih bolnica i Plućnih dispanzera iz cele Vojvodine i uže Srbije, kao i Republike Srpske.

Sastanak su organizovali Pomoćnik direktora za nauku i nastavu Prof. Dr Nevena Sečen i Direktor Instituta za plućne bolesti u Sremskoj kamenici Doc. Dr Aleksandar Milovančev. Ovim sastankom utemeljena je saradnja pomenutih Institucija iz Nemačke sa Institutom za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici koja će se razvijati na bilateralnoj razmeni lekara, kao i organizovanjem zajedničkih projekata i simpozijuma.

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica