Akademske i stručne novine u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, u 2005. godini

Nevena Sečen
Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica
 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica