Pneumon, Akademske i stručne novine u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, u 2006. godini
Pneumon 43, 2006  >>  Kretanja

Akademske i stručne novine u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, u 2006. godiniNačelnik:
Centar za radiologiju
Dr Miloš Stojanović


Specijalisti:
Dr Gordana Popović, pneumoftiziolog
Dr Miroslav Ilić, internista


Magistar medicinskih nauka:
Mr sc med. dr Tatajana Šarčev


Doktor medicinskih nauka:
Ass. dr sc med. Biljana Zvezdin


Redovni profesor:
Prof. dr Zdravko Kosjerina


Docent:
Doc. dr sc med. Miloš Koledin Doc. dr sc med. Biljana Zvezdin
 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica