Pneumon, Izveštaj sa XVI godišnjeg kongresa evropskog respiratornog društva
Pneumon 43, 2006  >>  Izveštaj sa kongresa

Izveštaj sa XVI godišnjeg kongresa evropskog respiratornog društva

Tatjana Šarčev
Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

SAŽETAK

Godišnji kongresi Evropskog respiratornog društva (ERS) se održavaju redovno od samog osni­vanja ove asocijacije, a ove godine je u periodu od 2. do 6. septembra u Minhenu održan šesnaesti poredu. Minhen, metropola na reci Isar i glavni grad Bavarske, je treći po veličini grad u Nemačkoj sa oko 1,3 miliona stanovnika. Kongres je održan u Internacionalnom kon­gresnom centru Minhen (ICM), a svečano ga je otvorio dosadašnji predsednik ERS-a prof. dr Giovanni Viegi. Ove godine su predstavljeni emi­nentni dobitnici nagrada, ali i novi predsednik ERS-a prof. dr William MacNee. Iako je ERS i dalje prevashodno baziran u Evropi, ovo udruženje ima članove u preko 100 zemalja ...


Mr sc med. dr Tatjana Šarčev
Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica